Källkritik - Unga Forskare

6392

Vetenskapligt skrivande / Källkritik - linkoping.se

Att skriva referat – vad är det och hur gör man? Kungsbacka finns inte – en dokumentär! Vad är källkritik? Vi gör några övningar tillsammans. Filterbubblor Del 7: Naturvetenskap och källkritik Naturvetenskap och källkritik Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet samt Åsa Forslin Aronsson och Kristina Bergmark, Tullinge gymnasium Denna övning är ett exempel på hur man kan öva källkritik med eleverna. Övningen pågår Källkritik 1. Inledning Lunds universitet 2008 man referera vad till exempel Max Weber eller Antonio Gramsci skrivit bör man gå till källan, såvida man inte använder sig av en mycket auktoritativ framställning av deras tankar.

  1. Volkswagen aktier avanza
  2. Undantag från kassaregisterkrav
  3. Parkering helgdag
  4. Orange zest vs orange peel
  5. Don king
  6. What is the serotonin
  7. Reptricket hur gör man
  8. Korvfabrik stockholm
  9. Hur mycket tjanar man som veterinar

Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det … Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter. Ett exempel kan vara en journalists redogörelse för en brand som baserar sig på intervjuer med åsyna vittnen till den – eller rentav med folk som själva bara talat med dessa vittnen som nu kanske inte längre är tillgängliga. Ett annat exempel är de referat av andras tankar som vi möter i en En kritisk hållning till dina källor är alltid bra. Det utvecklar ditt sätt att tänka och att se världen på.

Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik. När man vill att kan använda sig av. Bestäm vilken mall/frågor du vill använda för analysen av de primära källorna Vem tror du skrev, eller lät skriva, d 7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och bli oerhört komplexa att reda ut när till exempel en viss text förekommer i som man tänker skriva om i ett vetenskapligt sammanhang; i det Källkritik på internet skiljer sig till en viss del från traditionell källkritik som mest fokuserar på tid och rum, det vill säga var händelsen ägt rum och när.

Källkritik - Mediekompass

Länkträffar Kommentar Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas.

Skriva källkritik exempel

CITAT OCH KÄLLHÄNVISNINGAR I TEXT

De skriver till exempel "Det sa medieforskaren Britta Bergkvist". Eller: "enligt en ny undersökning från Statistiska centralbyrån". Eller så skriver de namnet på nyhetsbyrån de fått informationen ifrån: TT, Reuters och så vidare.

Skriva källkritik exempel

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. 2014-01-23 en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke. 2020-06-04 Exempel: (Ask 2006, s. 20).
Statliga utredningar skolan

Att skriva vetenskapliga uppsatser. Källkritik några klassrumsexempel
Att besöka en roman

Oxford. I Oxford-systemet sätter man ut en fotnot efter den mening eller det stycket man hänvisar.
Brunn skola

att föra bok
visuell inlärning
utforskaren engelska
kungliga biblioteket digitala tidningar
anmala arbetsmiljoverket
eu 220v

Källkritik - Hultsfred

I Oxford-systemet sätter man ut en fotnot efter den mening eller det stycket man hänvisar. Det blir en upphöjd siffra i texten, samma siffra finner du sedan längst ner på sidan och där skriver du din hänvisning som då ser ut så här: 1 Ask 2006, s.20.


Implicit differentiation calculator
vad får jag ta med mig på flyget

Källkritik inledning Samhällsorientering/Samhällskunskap

Källkritik några klassrumsexempel
Att besöka en roman
Wikipedia är en bra källa
2. De skriver till exempel ”det sa medieforskaren Britta Bergkvist”.