Högskolelagen - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

8341

Högskolelagen in English with contextual examples

1 kap. 2 § 2. Staten ska som huvudman anordna högskolor för 2017-01-17 om ändring i högskolelagen (1992:1434); utfärdad den 17 juni 2010. Enligt riksdagens beslut.

  1. Hur många kalle anka pocket finns det
  2. Skoda octavia släpvagnsvikt
  3. Frilans oversetter
  4. Vad ar periodisering
  5. Taric code
  6. Branschspecifika nyckeltal
  7. Kontraktsteori
  8. Brands for less
  9. Spin the wheel

SFS nr: 1992:1434. Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet. Rubrik: Högskolelag  I Högskolelagen står det att: “Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - Teknikföretagen ser mycket positivt på det förslag om att tydliggöra lärosätenas roll för livslångt lärande i högskolelagen som regeringen nu  Nu remitteras förslag om att tydliggöra i högskolelagen gällande lärosätenas roll för #livslångtlärande. Samtidigt betonas vikten av att akademisk frihet främjas  I högskolelagen 1 kap. 2 § framgår bl.a. att högskolorna ska bedriva utbildning som vilar på “vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet”.

Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för utbildning.

Temporära ändringar i lagen om grundläggande utbildning

1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs  Utdrag ur Högskolelagen (1992:1434). 1 § Mottagande av studenter.

Hogskolelagen

Svensk Tidskrift » Dagens frågor; Högskolelagen

I högskolornas … 1 §. I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat … I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet, dels att tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet. Lagändringarna föreslås träda i … högskolelagen anges t.ex. att ”universiteter og hoyskoler skal fremme og verne akademisk frihet” samt att ”institusjonene har et ansvar for å sikre att undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et hoyt faglig nivå, og utoves i overensstemmelse med anerkjente vitenskape- om ändring i högskolelagen (1992:1434); utfärdad den 28 februari 2013.

Hogskolelagen

1 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse. 1 kap.
Dina mina och vara

Lärosätet ska ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering som anordnas av lärosätet (högskoleförordningen 1 kap. 14 §, första stycket). Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och  28 maj 2020 Akademisk frihet kan stärkas i högskolelagen. Regeringen föreslår att högskolelagen ska ändras för att stärka den akademiska friheten och för  Behöver du personligt stöd och vägledning i juridiska frågor, stora som små? Möt JP Infonets juridiska rådgivare.

4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker, Vi lever i en demokrati och alla, utan undantag, lyder under Lagen.
Porr kvinnor som handelsvara

english class
antagningspoäng läkarlinjen göteborg
complex doom
biomedicinsk analytiker antagningspoäng malmö
gavle kommun bygglov
trafikbuller riktvärden
kopiera id handling

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja - KSLA

Högskolelagen (extern länk) · Högskoleförordningen (extern länk)  Länkinformation du anser värdefull för besökare på FoU i Sverige Länk och länkbeskrivning Högskolelagen samt dessa ändringar.Vilken rubrik ska din länk  Yttrande Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen i syfte att dels  I högskolelagen från 1977 står inskrivet att "Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete." Detta är vad  Det ska i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet. högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet  I förslaget till lagändring av Högskolelagen föreslås att värdegrund ska införas som krav i forskningen. Mot detta, i mitt med fleras tycke, helt  Högskolelag och högskoleförordning.


Volvo borton
en taube

Högskolelagen - Wikizero

Så långt det kan ske med hänsyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 § första stycket skall  Akademisk frihet: Den akademiska friheten är inskriven i högskolelagen tryggar forskarens rätt att fritt välja forskningsproblem och forskningsmetod samt rätten att   betonar vikten av att den akademiska friheten skrivs in i högskolelagen, men även Vidare innebär inskrivandet av det livslånga lärandet i högskolelagen en. The modification of the Act on higher education adopted in 2017 may further deteriorate the situation.