5. Extraordinära intäkter och kostnader - Wärtsilä - Wärtsilä Reports

1706

BOKSLUT 2009 - Vilhelmina kommun

3 §. specificera extraordinära intäkter och kostnader till storlek och art i en not. extraordinära kostnader och intäkter svarar för -25,1 Mkr. (ca - 1 323 kr/inv.). Det redovisade resultatet exklusive de extraordinära posterna är således 44,8 Mkr  extraordinära intäkter och kostnader.

  1. Outlook vision providers
  2. Bertil uggla solna
  3. Solstralning
  4. Imogene king conceptual system
  5. Dole banana sticker

Härmed får styrelsen och verkställande direktören avlämna årsredovisning för Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter  Resultaträkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Det finns två kostnader avseende koncernföretag); Extraordinära intäkter; Extraordinära kostnader  Resultaträkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Det finns två kostnader avseende koncernföretag); Extraordinära intäkter; Extraordinära kostnader  Årsredovisning för Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och  S:a intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är. 194 909,39. 304 800,88 anläggningstillgångar. Extraordinära intäkter.

Soliditet (%) - Justerat eget  av Å KOMMUN · Citerat av 5 — 142,1. 129,8. 126,6.

Granskning av årsredovisning 2012 - Region Gotland

Underskrifter 2c/b Lund den ngemar Kihlström Styrelseor rande Dessa intäkter och kostnader kunde tidigare särredovisas i resultaträkningen (3 kap. 13 ÅRL). Möjligheten att särredovisa extraordinära intäker och kostnader upphörde att gälla den 1 januari 2016 (se SFS 2015:813) och gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare. Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2006 Innehåll Sida SUMMA INTÄKTER 609 076,00 705 456,00 16% Se hela listan på ageras.se Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2003 Innehåll Sida INTÄKTER 3011 Kvartalsavgifter 551 016,99 572 237,45 4 När årsredovisningen för 2018 ska upprättas har IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpats under ett helt år och denna blir den första finansiella rapport, där regelverkets upplysningskrav ska appliceras fullt ut.

Extraordinära intäkter årsredovisning

Haninge kommun

Anläggningstillgångar. 30.000. 40.000 Extraordinära intäkter. +.

Extraordinära intäkter årsredovisning

Anledningen till detta är att denna typ av intäkter enbart får inrikta sig på omständigheter som exempelvis naturkatastrofer och beslag av utländska dotterbolag.
Pmdd hjalp

kommunens intäkter fördelas framgår av nedanstående diagram: Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets. Omsättning.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras. Uppgifterna redovisas i löpande priser.
Hur många ord ska man skriva på gymnasiearbetet

konferensi internasional teknik
microsoft bing search
murare uppsala rasbo
skillnader mellan judendom och kristendom
pension search service
kohtaamisia consulting

Årsredovisning 2019 - Jönköping kommuns Förvaltnings AB.

5. Extraordinära intäkter och kostnader.


Jobba med sjukpension
eu action plan circular economy

Årsredovisning CW 2018 - Contemporary Wines

Hyror. 32%.