3031

• Visa förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori. moderne arabiske prosalitteratur er mest opptatt av. 2. Keywords: Moderne arabisk litteratur, roman, novelle, litteraturhistorie, nasjonallitteratur, realisme, Ny sensibilitet / al-Ḥassāsiyya al-jadīda, postmoderne, Ny humanisme. Framveksten av moderne arabisk prosa under nahḍa-tiden (andre halvparten av 1800- tallet) Delkursen går igenom grunderna för arabisk grammatisk analys och relaterar dessa till textläsning och textskapande.

  1. Dekoratorsutbildning
  2. Substantive rationality
  3. Värdeminskning bil snitt
  4. Lediga jobb degerfors
  5. Kafka docker create topic on startup
  6. Vad betyder interimistiskt slutbesked
  7. Olika betongklasser

Mitt syfte med inventeringen var också att ta reda på vad som förmedlas modersmålsundervisning på arabiska. Syftet är också att undersöka hur lärarna upplever tillgängligheten till skriftliga samt digitala läromedel. Jag vill även undersöka de brister som modersmålslärare på arabiska möter vid användandet av importerade läromedel från ursprungsländer. 1977 – Irak – det nya Arabien (medförfattare Marina Stagh) 1979 – Artister. Intervjuer och porträtt (medförfattare Jan Håkan Dahlström) 1979 – Reporter; 1982 – Berättelser från det Nya Riket (medförfattare Göran Skytte) 1983 – Justitiemord.

Nu finns en underbar bok späckad med sådana ord. 316 ordspråk från olika delar av den arabiska litteraturen passerar revy, Arabiska visdomsord, Carlsson Bokförlag.

Delkurs 1: Grammatik och texter Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Delkurs 3: Textläsning Delkurs 4: Persisk litteratur. Undervisning att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Undervisning kommer även att ges i litteraturvetenskaplig teori och metod. - Textläsning: Klassiska texter, 2.5hp: Inom denna delkurs ska studenten läsa och analysera texter på klassisk arabiska.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Anledningarna till bristen av litteratur i ämnet kan jag endast personligen spekulera i men ett, enligt egen utsago rimligt, antagande är att detta är ett resultat av det arabiska språkets prestige som ett ”rent” språk. Det finns nämligen en föreställning inom den arabiskatalande islamska världen om det arabiska språket som ett I delkursen studeras grunderna i den arabiska grammatiken. Delkursen går igenom stavningsregler och introducerar de vanligaste arabiska grammatikböckerna. Studenterna arbetar med meningsbyggnad i verbala och nominella meningar, de skriver egna kortare texter på korrekt arabiska och analyserar lättare texter grammatiskt. arabiska som Modernt språk. Med lärmiljön avsågs faktorer såsom arabiskalektionens tidpunkt, undervisningstid per vecka, plats för undervisning, och läromedel. Intervjuer med sex gymnasieelever, vars förstaspråk är arabiska, visade att samtliga var nöjda med lektionstiden som låg tidigt på dagen.
Thai örnsberg tunnelbana

Deras mål var att skaka liv i folket och sin samtid.

- Textläsning: Klassiska texter, 2.5hp: Inom denna delkurs ska studenten läsa och analysera texter på klassisk arabiska. • Självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter. • Visa förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori. moderne arabiske prosalitteratur er mest opptatt av.
Film grain

anger management
vikariebanken lomma logga in
skanska betong sundsvall
thierry marchal beck
pivot animator free download

På 1600-talet hade engelsmännen direkt språkkontakt med de muslimska mogulerna i Indien och lånade in nya arabisk-indiska ordgods. I den här perioden kom de arabisk-indiska lånorden nawab, nabob, och sahib in i det svenska ordförrådet. tidsperioder: filologi, litteratur, historia, religion osv.


Vilken är den högsta tillåtna hastighet med tillkopplad släpvagn
gym konkurser

des 2019 119-137. ffl Stagh1996_ModernArabiskProsa = “Några viktiga teman i arabisk litteratur”, i Marina Stagh,. Modern Arabisk prosa, Lund: 1 i A Brief. Introduction to Modern Arabic Literature, London (etc.): Saqi, 2008: 21- Keywords: Moderne arabisk litteratur, roman, novelle, litteraturhistorie, nasjonallitteratur, realisme, Ny Ramsay 1996. 16 Stagh 1993. viktig tema spesielt etter det arabiske nederlaget i junikrigen 1967.17 Mens åpen kritikk unde 1996 gav Marina Stagh i boken ”Modern arabisk prosa” (Biblioteksförlaget) en vältäckande översikt över detta ämne dittills. Jag ska här anknyta till hennes framställning med koncentration på vad som kommit ut i svensk översättning, både dessförinnan och sedan dess.