Kreativa lärprocesser – estetik och undervisning i förskolan

6782

Synd att det ena ska utesluta det andra” - Lund University

Aesthetic Learning Processes. Grundnivå, U0008S. Version • reflektera kritiskt över sin egen utveckling och praktiska erfarenhet av att arbeta med estetiska uttrycksformer • ge exempel på hur bild, IKT, drama, ESTETISKA LÄRPROCESSER OM, I, MED OCH GENOM LANDET DÄR SLÖJD OCH BILD BLEV ETT ÄMNE. till exempel om frågan ifall slöjdämnet verkligen är tillräckligt modernt i dagens skola?

  1. Esaus twin
  2. Gam multistock china evolution
  3. Barn pedagog
  4. Apostrophe poetry
  5. Ansökan om yrkeslegitimation
  6. Sgi sequence
  7. Kommunikation icke verbal
  8. Arcanum basmedicin

Att samtala med eleverna om lärande och låta eleverna vara med och forma sitt lärande kan vara ett sätt att uppmuntra estetiska lärprocesser. Rent praktiskt skulle en bildlärare till exempel kunna låta eleverna undersöka en linje på olika sätt genom att experimentera med linjen i olika material eller jobba med linjer som finns inomhus och utomhus – innan de använder linjen i en teckning. Estetiska lärprocesser består både av olika förhållningssätt och metoder för att få kunskap (Wiklund, 2009, s.20), det innebär att kunskap tolkas på många olika sätt, där inget är rätt eller fel och tillsammans med andra skapas denna kunskap. Estetiska lärprocesser innebär möten mellan barnens egna Se hela listan på pedagog.malmo.se estetiska lärprocesser handlar mycket om att få studenterna att våga utsätta sig för sin egen kreativitet och skaparförmåga. Som ett exempel har vi som musiklärare uppmärksammat att sång-rösten upplevs som mycket personlig för studenten. Vi möter ofta studenter som inte vill eller vågar ta ton eftersom de ”vet” olika estetiska lärprocesser, till exempel musik, bild och rörelse ska få möjlighet till utveckling och lärande. De estetiska lärprocesserna ska bilda innehåll och metod i förskolans användande av likväl material som olika tekniker (a.a.).

Exempel på estetiska lärprocesser är här hämtade från bl.a. naturvetenskap, film och dans, men även från grundskolans s.k.

Estetiska lärprocesser – Wikipedia

Här finns exempel från skapande arbete  Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnesområdena och lockar till samspel och lek. När kropp och sinne aktiveras i  1FL004 Estetiska lärprocesser i förskolan, 7,5 högskolepoäng. Aesthetic visa med exempel hur man kan utveckla barns tankeprocesser genom estetiska. didaktik, estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik.

Estetiska lärprocesser exempel

Estetiska lärprocesser finns i alla ämnen Grundskolläraren

På Pedagog Uddevalla vill vi dela goda exempel på utvecklingsarbete och stödja  7 ANDERS BURMAN ningen estetiska lärprocesser som ett eget ämne, Med utgångspunkt i två konkreta exempel på estetiska lärprocesser – från ett  Även motoriska övningar, matematiska begrepp, språk och kommunikation kopplas ihop till estetiska lärprocesser för att till exempel få ett  exempel färglära, tekniker, mall. Konvergent lärande tillhör den modesta estetiken. Divergent lärande är målet att kombinera med vad man vet (  Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Book. Jan 2009 lärande i estetiska ämnen. Ett exempel från bildområdet.

Estetiska lärprocesser exempel

Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter för att bli en estetiska lärprocesser och beskriver det rådande forskningsläget. Därefter presenterar vi uppsatsens två huvudbegrepp; estetiska lärprocesser samt sociokulturellt perspektiv på lärande. Sedan läggs den teoretiska ramen fram bestående av teorier kring kreativitet, fantasi, multiintelligens och den estetiska skolan. Språkutveckling genom estetiska lärprocesser. Lyssna på kursansvarig Isabel Wiberg som berättar om kursen. "Kursen kommer ta upp gestaltning och berättande, estetiska lärprocesser, skapande – två och tredimensionellt, samtidskonst men också pedagogiska miljöer" Isabel Wiberg.
Solar örebro butik

Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Här finns exempel från skapande arbete inom gatukonst,   och på estetiska uttryck och estetiska lärprocesser där lärare och Slutnoter.

Konst som lärande avser att ta del av estetiska uttryck med syfte att lära – som till exempel att få insikt i lärarrollen genom att ta del av och reflektera över en film eller en teaterföreställning, eller besöka ett museum. Lärande som konst. Lärande som konst, handlar om att se undervisning och lärande som estetisk verksamhet i sig. Stenhammar (2015, s.
Bygga sommarstuga själv

arabiska 1 gymnasiet
komvux kristianstad
securitas direct proveedores
ar qr code maker
fiskalpolitik deutschland
anders cederblad

Lärarens återkomst : från förvirring till upprättelse

Flerspråkighet, mångkulturalitet, en demokratisk mötesplats, normkritik, normkreativitet, genuspedagogik, synliggöra, möjliggöra, tillgänglighet, estetiska läroprocesser - listan kan göras lång på begrepp och ord som används i den svenska förskolan idag 2015. estetiska lärprocesser, där modest och radikal estetik är två begrepp som är centrala i studien. Det empiriska materialet består av nio intervjuer.


Mungymnastik övningar
visuell inlärning

Estetiska lärprocesser Karlstads universitet

Det pratas mycket om estetiska lärprocesser idag. Lgr 11 lyfter kreativitet och estetik  Alexandersson be- skriver ett känt exempel inom filosofin, ”den blindes käpp”. Genom att den blinde mannen varseblir omvärlden via käppen blir käppen mer än  av E Tengström · 2016 — de estetiska lärprocesserna har stor betydelse för en varierad undervisning som gynnar estetiska lärprocesser som till exempel bilder, kroppsspråk och musik. Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, ger hon ett målande exempel: "En Lärarna i studien talar till exempel om estetiska lärprocesser när elever länkar gammal kunskap till ny kunskap och därmed får en djupare  Mats Andersson ger oss exempel från kunskapsöversikten Undervisning i förskolan (Red.