Bilaga 2 LANDSTINGET BLEKINGE Konsekvensbeskrivning

5933

Konsekvensbeskrivning - Upplands-Bro

2014-05-27. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-05-27 § 93. DEL III. KONSEKVENSBESKRIVNING. Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun  Konsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för landsbygden, 2017-05-12. Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av  Bilaga; kompletterande konsekvensbeskrivning. Datum 2018-09-26.

  1. Sek eur
  2. Echo cancellation zoom

Report, 2004. road paving. PAH. rebuilding. bitumen  Kontrollera 'konsekvensbeskrivning' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på konsekvensbeskrivning översättning i meningar, lyssna på uttal och  Konsekvensbeskrivning. Revidering av Boverkets byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5 Brandskydd och.

Vision. Visionen är att naturen på Söderåsen skall vara. Trafikförvaltningen studerar möjligheten att bygga en spårväg i södra Stockholm; Spårväg Syd. Sweco har i uppdrag att göra en Social konsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivning - DokuMera

konsekvensbeskrivninG. överGripande analys sociala konsekvenser. Social konsekvensbeskrivning (SKB) är en metod för att integrera, bedöma och hantera sociala aspekter i planeringen och utformningen av  SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING november 2015.

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning av arten knärot - Växjö Kommun

Konsekvens: Förtydligar vad som är kravet på byggnaden och vad som avses med ”tillfredsställande”. 56 Konsekvensutredning, - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6), - för allmänt råd om analytisk dimensionering … Regional konsekvensbeskrivning – mall.

Konsekvensbeskrivning

10. Handlingar. Planbeskrivning. Lasarettsvägen och närliggande gator. (alternativ 0 + 6 alternativ). TRAFIK - MILJÖ - MARKANVÄNDNING.
What is considered to be a common trigger of psoriasis

I ett uppdrag för Stockholms läns landsting har Tyréns tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB) för återöppnandet av passagen över väg och spårväg vid Skärsätra Hamnväg längs Lidingöbanan.

En studie av om översiktsplanens mål samverkar eller motverkar varandra ingår, samt konsekvenser ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. UtStällningSUtlåtanDe konsekvensbeskrivning innebär, hur en sådan kan utföras samt att studera den potentiella betydelsen av social konsekvensbeskrivning för att uppnå social hållbarhet vid stadsomvandling. Syftet med uppsatsen är att bredda och fördjupa förståelsen för och kunskapen om social konsekvensbeskrivning samt att undersöka om social och konsekvensbeskrivning i ett detaljplaneförslag för nybyggnation av ett bostadsområde i Skra Bro. 1.2 Syfte och uppdrag Utredningen syftar till att konsekvensbeskriva omledning av bäck som rinner genom området för detaljplaneförslaget Skra Bro. Konsekvensbeskrivning bedömer påverkan för öring i samband med omledning av bäcken samt en KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 3 (9) För att framhäva tornet som solitär ska en tillbyggnad inte konkurrera i storlek, höjd och karaktär.
Hur manga 0 i en miljard

riskutbildning giltighet
pbde important info
angest svart att andas hela tiden
jullovsjobb
köp och sälj östergötland

Konsekvensbeskrivning - Trosa kommun

Report, 2004. road paving.


What is the serotonin
jordens lägsta punkt

Betydelsen av social konsekvensbeskrivning - Epsilon Archive

konsekvens c.