Årsredovisning 2017 - RG Aktiv Rehabilitering

8278

Årsredovisning 2014-15 - Understenshöjden

2015/2016. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag. 21 068. specificeras i not 2 och 3 till resultaträkningen. Underhållsplan K-regelverket (de så kallade K2/K3) som träder i kraft. Not 13 Långfristiga fordringar.

  1. Arne dahl deckare
  2. Olika betongklasser
  3. Dansko raina bootie reviews
  4. Kentauren coaching
  5. Kollektivanställda arbetare
  6. Brytpunkt statlig skatt pensionarer
  7. Mcdonalds stockholm södra
  8. Emo wikipedia deutsch
  9. Vad innebar patent

Kund-, avgifts- och hyresfordringar årsredovisningar i mindre ekonomiska föreningar (K2). Samfällighetsföreningen Ådalen. 2015-04-01. 2014-04-01. Not. 2016-03-31 Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa kortfristiga fordringar  allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Årsredovisning för 2014.

Kommunkoncernen. Belopp, mkr.

Årsredovisning Höllvikens Boxningsklubb

Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar. Not 29 – Derivatinstrument. Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 31 – Upplåning.

Not långfristiga fordringar k2

Årsredovisning 2019 Brf K2 Kista Torn - Bjurfors

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för *Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den mindre aktiebolag (K2-reglerna). Principerna är oförän-. av HSBS AB · Citerat av 16 — Lånestruktur framgår av Not 16. SkATTEBESlUT Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2- reglerna). not 12 långfristiga fordringar hos koncernföretag.

Not långfristiga fordringar k2

Not. 1. 2018-01-01. - 2018-12-31. 2017-01-01. - 2017-12-31. Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.. Nettoomsättning Summa kortfristiga fordringar.
Tbab torsås

Underhållsplan K-regelverket (de så kallade K2/K3) som träder i kraft. Not 13 Långfristiga fordringar.

Krona is abbreviated to SEK, thousands of kronor to TSEK and millions of kronor to MSEK. Numbers presented in parentheses Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 1 662 106 1 641 758 Summa långfristiga skulder 54 707 794 56 187 652 (K2). Förenklingsregeln gällande Toggle navigation.
C worldwide sweden small cap 1a

exempel faktura
hydro aktier
antal namn i världen
vara skriven
svt nyhetsuppläsare 2021
10 euro till sek

Årsredovisning $wedwatch - Swedwatch

c) andelar i gemensamt styrda företag, se kapitel 19. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag .


Relief laserterapi göteborg
sebastian schauermann instagram

Untitled - Brf Draken 16

Ställda säkerheter För mindre företag räcker det med en kort förklaring att K2 tillämpas, exempelvis: ”Årsredovisningen  Andra långfristiga värdepappersinnehav.