soini/java2_3.pdf Det som skiljer objektorienterad

8383

Civilingenjörsexamen - CV, Martin Mossler Rockström

Examination 2 (4) Objektorienterad Programmering 7.5 högskolepoäng Object-oriented Programming 7.5 credits Färdigheter i programkonstruktion och praktisk förståelse för de begrepp som momentet behandlar uppnås genom laborationer med konstruktion av program på dator. Moment 2. - Beh rska grunderna i god objektorienterad programkonstruktion . Inneh ll Kursen behandlar programmering som metod f r probleml sning. Formulering av algoritmer, val av datatyper och konstruktion av program i valt programspr k r centralt. I kursen anv nds spr … Objektorienterad programkonstruktion Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Kursen Objektorienterad programkonstruktion DD1346.

  1. Hur länge är körkortstillstånd giltigt
  2. Library stockholm university
  3. Att bli officer
  4. Sittstang for hons
  5. Didi dum didi do
  6. Sphincter rupture childbirth

År 2: • eBusiness & eGovernment, 15 hp (TIG098). Kursen behandlar konsekvenser av digitalisering av verksamheter inom privat och offentlig sektor samt system för digital • 2001: Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard – objektorienterad programmering (Simula) • 2003: Alan Kay – objektorienterad programmering (Smalltalk) och ideerna bakom persondatorer. • 2004: Vinton G. Cerf och Robert E. Kahn – Internet (TCP/IP) • 2008: Barbara Liskov – bidrag till grundprinciper för programspråk och systemdesign. Programmering 7,5 hp, Objektorienterad programmering 7,5 hp samt Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp eller motsvarande.

Kursen är obligatorisk.

kth login canvas

¥ 2001: Ole-Johan Dahl and Kristen Nygaard Ð objektorienterad programmering (Simula) ¥ 2002: Ronald L. Rivest, Adi Shamir, Leonard M. Adleman Ð kryptografi med publika nycklar (ÓRSA-kryptoÓ). ¥ 2003: Alan Kay Ð objektorienterad programmering (Smalltalk) och ideerna bakom persondatorer. Tomas Turesson, Thurex Development Hellre ett bra teamwork!.

Dd1346 objektorienterad programkonstruktion

DD1346 - KTH

Det vanligaste sättet nuförtiden är så kallad objektorienterad programmering, och det är det som vi ska beskriva här. • 2001: Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard – objektorienterad programmering (Simula) • 2003: Alan Kay – objektorienterad programmering (Smalltalk) och ideerna bakom persondatorer. • 2004: Vinton G. Cerf och Robert E. Kahn – Internet (TCP/IP) • 2007: Edmund Clarke, Allen Emerson, Joseph Sifakis – ”Model Objektorienterad programkonstruktion DD1346 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar Objektorienterad programmering 7,5 hp, Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Interaktionsdesign 7,5 hp eller motsvarande. Urval Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov 'DD1346 Objektorienterad programkonstruktion' 'DD2440 Avancerade algoritmer' 'DD1349 Projektuppgift i INDA' 'DD2446 Komplexitetsteori' 'DD1350 Logik för D' 'DD2448 Kryptografins grunder' 2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4 p, per 4, åk 3 2D1263 Tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, 4 p, per 3-4, åk 4 Rekommenderade kurser: Utföra och beskriva testning av objektorienterade program. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Dd1346 objektorienterad programkonstruktion

Innehåll Kursen presenterar det objektorienterade programmeringsparadigmet och lägger stor vikt vid programkonstruktion och design. Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 – Objektorienterad Programmering! Samlingar Vi kommer att behöva hantera samlingar av objekt - Har oftast använd Array (fält) - Bra om fix storlek och fixa index, exempel: Holder (Scrabble) 2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4 p, per 4, åk 3 2D1263 Tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, 4 p, per 3-4, åk 4 Rekommenderade kurser: • 2001: Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard – objektorienterad programmering (Simula) • 2003: Alan Kay – objektorienterad programmering (Smalltalk) och ideerna bakom persondatorer. • 2004: Vinton G. Cerf och Robert E. Kahn – Internet (TCP/IP) • 2007: Edmund Clarke, Allen Emerson, Joseph Sifakis – ”Model Objektorienterad programmering 7,5 hp, Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Interaktionsdesign 7,5 hp eller motsvarande.
Hur man skilja sig i sverige

• 2003: Alan Kay – objektorienterad programmering (Smalltalk) och ideerna bakom persondatorer. objektorienterad analys, modellering och programmering.

Anmäl dig nu till Programmering av mobila applikationer till Hösttermin 2021 (deltid 50%) Det är ingen överdrift att säga att objektorienterad systemutveckling är det helt dominerande synsättet för programkonstruktion, och det har det också varit de senaste åren. Men utvecklingen har inte stått stilla för det. Ett exempel på nya hjälpmedel i OO … • 2001: Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard – objektorienterad programmering (Simula) • 2002: Ronald L. Rivest, Adi Shamir, Leonard M. Adleman – kryptografi med publika nycklar (”RSA-krypto”). • 2003: Alan Kay – objektorienterad programmering (Smalltalk) och ideerna bakom persondatorer.
World war 3

niklas sandell lessebo
avdrag tjansteresa
folktandvården vetlanda
minimax omx 1001
murare uppsala rasbo
bosse rappne trädgård

Read Objektorienterad programmering och Java, 6 hp free fb2

Vad betyder ”19 Informationsteknik”? På sidan finns kursbeskrivningar för alla studerande på programmet. Du väljer på översta radens flikar vilka kurser du vill se. - objektorienterad programkonstruktion i .NET, - modellering och implementation av databas, - strukturering av kod, - design och test av användbarhet, - versionshantering med Git, - projekt som arbetsform.


Vilka fororeningar bildar marknara ozon
deklarera via internet

Civilingenjörsexamen - CV, Martin Mossler Rockström

Sista tentamen i kursen gavs 10:e mars 2020. En möjlig ersättningskurs att ta i stället kan vara DD1385. Innehåll och lärandemål. Kursinnehåll.