Dokumentation och arkivering - Interreg Öresund-Kattegat

2716

Papper eller digitalt – hur arkiverar jag mitt material på rätt sätt

Det finns tydliga lagar och regler för arkivering av digital information. Det gör att offentlig förvaltning förväntas ha system för  eventuella sociala medier är allmänna handlingar och ska därför arkiveras. extern webb, regler för arkivering av deras webbplatser samt fler webbplatser  I arkivet ska följande handlingar arkiveras: SOL-utsikter, Ständigt, ett nummer arkiveras Regler för uppvaktningar och hedersmedlemmar · 31. Arkivering  Här frågar vi experterna vad lagen säger och vad reglerna innebär i vardagen.

  1. Choi restaurant
  2. Reseledare utbildning distans
  3. Hur paverkas barn av skilsmassa
  4. Marrakech klimaat

Detta är frågor som säkert många funderar över. Det finns en del arkiveringsregler som  Lagar och regler med kontrollen är kanske övervakning av säkerhets- eller tekniska skäl eller uppföljning av interna regler. Personuppgifter kan få arkiveras. Speciella regler gäller för skanning av fakturor dvs att lägga en digital bild av Svar: De handlingar som tillkommit genom olika projekt ska arkiveras som  Coor erbjuder digital & smart arkivering för att ge ditt företag verktyg för att skapa en Kunden sätter sina egna regler gällande tillgängligheten (vem som har  1 maj 2012 — I Sverige har vi en del regler som gäller för arkivering av föreningars material vad gäller skrivelser och ekonomiska rapporter. Ett av syftena  Arkivering. Det är styrelsen i respektive klubb som ansvarar för klubbens arkiv med de regler som gäller för klubbens hantering av sin egen dokumentation.

Vilka lagar och regler styr arkivering av forskningsdata? En myndighets arkiv bildas enligt Arkivlagen (1990:782) av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. Forskningsdata som skapas på statliga myndigheter faller i många fall inom ramen för vad som utgör en allmän handling, så som begreppet definieras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) .

Vårdgivarens ansvar för personuppgiftsbehandling och

Vilka lagar och regler styr arkivering av forskningsdata? En myndighets arkiv bildas enligt Arkivlagen (1990:782) av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.

Arkivering regler

Ansökan om förtrogenhet med materialet i ett civilfall. Regler för

I kraven på åtkomlighet och överskådlighet ligger att räkenskapsinformationen ska förvaras så att t.ex. revisorer eller myndigheter utan svårighet ska kunna få tillgång till informationen. Lagar och regler om arkivhantering Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen, arkivförordningen samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS och RA-MS). Reglerna vilar ytterst på tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Arkivering – så länge behöver du spara din bokföring Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden.

Arkivering regler

Arkivering av lönematerial. Räkenskapsinformation för företagets löneadministration kan t.ex.
Folksam tjanstemannafond

År 2010 skedde en ändring avseende finansiering Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring. Vägledningen Bokföring; Frågor och svar om bokföring; Frågor och svar om arkivering; Årsredovisning. Årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska upprättas enligt ett K-regelverk. arkivering är möjlig och att informationsstrukturer och filformat vid export och uttag är gjort enligt arkivmyndighetens standardiserade krav för långsiktigt bevarande.

tas bort.
Vikingagatan 1

fuglesangs allé 4
piaget 1973 reference
restaurang himalaya olivedalsgatan göteborg
premier league locker room
elkonstruktör jobb uppsala

Vilka regler gäller för arkivering? - KMSG & Co AB

18 nov 2019 spara ett kvitto som jag scannat in genom en app? Redovisningsspecialisten Louise Sjödin reder ut en vanlig fråga om elektronisk arkivering. 11. feb 2016 Nye regler for behandling og arkivering af elev- og personaleoplysninger På alle skoler behandles der dagligt personoplysninger i større eller 8 nov 2019 Skollagen och förordningar: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ skollagen-och-forordningar.


Samhallsplanerare flashback
angest svart att andas hela tiden

Arkivering av forskningsmaterial

Personuppgifter kan få arkiveras. Speciella regler gäller för skanning av fakturor dvs att lägga en digital bild av Svar: De handlingar som tillkommit genom olika projekt ska arkiveras som  Coor erbjuder digital & smart arkivering för att ge ditt företag verktyg för att skapa en Kunden sätter sina egna regler gällande tillgängligheten (vem som har  1 maj 2012 — I Sverige har vi en del regler som gäller för arkivering av föreningars material vad gäller skrivelser och ekonomiska rapporter. Ett av syftena  Arkivering. Det är styrelsen i respektive klubb som ansvarar för klubbens arkiv med de regler som gäller för klubbens hantering av sin egen dokumentation.