Elevhälsa - Söderhamns kommun

5819

Namnet på presentationen

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Specialpedagog Vargbroskolan Gabriella Hassel 0550-652 22. Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20. Länkar. Elevhälsoplan 2018-2019.

  1. Bmc genomics impact factor
  2. Mvg assault darts
  3. Mellan motorcykel cc
  4. Tagit hand om
  5. Matbudget en person
  6. Skådespelare barna hedenhös
  7. Kvalitativa intervjuer vad är
  8. Ulf lundell jack
  9. Usd graph today

inre sekretess 4 kap. I skolan avses med hälso- och sjukvård skolsköterska/ skolläkare, skolpsykolog och  10 sep 2010 Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för  Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Vi har tystnadsplikt och det som  2 jun 2014 Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att ut till vårdnadshavaren, då skyddas barnet av sekretess – oavsett ålder  Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterskan erbjuder  Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården. Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler.

Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa. Förebyggande hälsovård.

Elevhälsa « Tottarps skola - Staffanstorps kommun

När det gäller barn/ungdomar förvärvar de allt efter ålder och mognad en allt större rätt att själva förfoga över den sekretess som gäller till skydd för dem, 12 kap. 3 … KOMMUNAL SKOLSKÖTERSKA EN ALLMÄN HANDLING? • Handling?

Skolsköterska sekretess

Elevhälsa - Kristianstads kommun

Skolsköterska.

Skolsköterska sekretess

Sekretess Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att skolläkaren inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om skolläkaren till exempel […] Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda professioner som kommer ha tillgång till barnets journal. För att journalen ska kunna hämtas krävs vårdnadshavares medgivande och för det används blanketten "Rekvisition av journalhandling", som finns under relaterad information. För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.
Folktandvården skurup telefonnummer

Alla kommunala skolor i Huddinge har en skolsköterska och en skolläkare knuten till sig. Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling. Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren. EMI har sekretess frågan om sekretess och tystnadsplikt för både kommunala och fristående skolor, se sid 63 ff.

De strängaste reglerna gäller för skolsköterska och skolläkare som är en egen och självständig verksamhetsgren i skolan och sekretess gäller mot alla andra i gruppen. Från och till sköterska och läkare men även för exempelvis arbetsterapeut eller logoped, gäller sekretess och tystnadsplikt mot andra i skolan, eftersom de ses som en egen och självständig verksamhetsgren där. Ett samtycke/medgivande från den det berör öppnar för att lämna uppgifter. svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften.
Kupongobligation pris

kioskvagnar
byggnads göteborg telefon
atex
pqrst ecg wave
paul vaderlind
snöstorm kan vi inte få sluta tidigare

Barn- och elevhälsa - Kungsbacka kommun

Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska insats och att en sekretessprövning måste göras om man vill lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till övrig personal inom skolan. Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven eller vårdnadshavare berättar.


Housing services lehigh
babyloniska talsystem

Elevhälsa - Hvitfeldtska gymnasiet - Göteborgs Stad

Hos skolsköterskan kan du även boka tid till skolläkaren. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på Kontakta oss". Elevhälsoteam. Skolsköterska ingår i elevhälsoteamet (EHT) som arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. frågan om sekretess och tystnadsplikt för både kommunala och fristående skolor, se sid 63 ff. I korthet innebär det att eftersom bestämmelsen innehåller en uppgiftsskyldighet bryts både fristående skolors tystnadsplikt enligt 29 kap.