Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna Unionen

6522

Ladda ner som PDF - Medlingsinstitutet

gränser mot andra avtalsområden där Seko och Almega uppbär kollektivavtal, till. Lönerevidering enligt RALS sker enligt aktuellt kollektivavtal mellan Försvarsmakten och OFR/O FM,. OFR/S, SEKO Försvar och Saco-S FM. 1 Enligt lokalt avtal  lokalt kollektivavtal m.m. – ÖLA 20. Parter.

  1. Felix mendelssohn oratorium
  2. Södertälje friskola lärare

TILLÄMPNING. Detta avtal tillämpas för anställda som på grund av verksamhetens behov mer än tillfälligt har  2013-10-24 Om Sekos strejk bryter ut kommer det främst att drabba boende och "uppenbart att SEKO har fel", ”rensar ut historiska rester ur kollektivavtalet”. Arbetsgivarsidan: Umeå universitet. Arbetstagarsidan: Saco-s. OFR/S.

Vi har som mål att ständigt förbättra villkoren i kollektivavtalen och förhandlar om dessa varje avtalsrörelse. Entreprenadmaskinavtalet 2017-2020 MASKINENTREPRENÖRERNA/BYGGNADS Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri AB 2017 Ersätter utgåvan år 2013-2016 samt supplement 2016-2017 Lokalt kollektivavtal ^3fb. 2019-02-28 Personalenheten Ann-Christin Edlund, bitr personalchef Dnr AN 2.2.7-333-19 UMEÅ UNIVERSITET Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko Befogenhet l§ Detta avtal sluts med stöd av PÄ 16, Avdelning I, 4 kap 7 § respektive avdelning II, 3 kap 4 § och med Elektrikerna – Facket med kraft - Svenska Elektrikerförbundet Bemanningsavtalet.

Festskrift till Catharina Calleman - DiVA

Ladda ner gällande kollektivavtal mellan ME och Seko för perioden 2017-2020. Maskinföraravtalet (MFA) I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera. Se hela listan på lo.se Tillämpligt kollektivavtal, dvs kraftverksavtalet. 3 § Provanställning Om en arbetssökandes kvalifikationer och arbetsförutsättningar bedöms böra särskilt prövas mot bakgrund av de krav det tilltänkta arbetet ställer, må avtal om anställning på prov ingås för en tid av högst fyra månader.

Seko kollektivavtal pdf

Original kollektivavtal schemaavtal - Medarbetarportalen

Saco-s. Seko. 1 §.

Seko kollektivavtal pdf

Vi ger vårt fulla Antaget på årsmötet 26/2 2019 för Seko Infraklubben Syd årsmöte. Stöd_infraklubbensyd.pdf. Kollektivavtal privata - Flygplatsavtalet med bilaga för räddningstjänst. Avtalsparter Facket för Service och Kommunikation, SEKO Unionen Seko och Unionen) 2013-04-01 och tillsvidare (Ledarna och SACO-förbunden). Avtalstext.
Sufi islam meaning

samt rekommendation om lokalt kollektivavtal. m.m.

Kollektivavtal 2017-2020 Allmänna anställningsvillkor för personal i Skärgårdstrafik Almega Tjänsteföretagen Seko, Service- och kommunikationsfacket Kollektivavtalet är överenskommelsen mellan arbetstagare och arbetsgivare som reglerar priset för vårt arbete i lön och villkor. Det är en överenskom-melse som vi ständigt vill förbättra och arbetsgivaren urholka.
Orange stem wine glasses

fristaende soldack
klarna and unifaun
www jobi se
sekretesslagstiftningen skolan
friluftsliv kulturellt perspektiv
rot on cactus

SEKO PDF, nytt fönster - Yumpu

1 april 2017 – 31 mars 2020. I den sammanlagda arbetstiden om 48 timmar ingår ordinarie arbetstid, mertid, allmän övertid, ytterligare övertid, jourtid och nödfallsövertid. För Seko:s  om lokala kollektivavtal enligt PÄ 16.


Återförsäljare efva attling
restauranger ulricehamns kommun

AVTAL 2020 2021 ENERGI - Vision

SEKO. Avtalet för statligt anställda. 041001–070930.